Mali Skrzypnianie

Mali Skrzypnianie” działają nieprzerwanie od 30 lat. Zespół aktywnie uczestniczy w konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim zdobywając nagrody, mi.n. na Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. W 2017 roku podczas VIII Tatrzańskiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Góralskich „O Złote Kierpce” zajął drugie miejsce zdobywając „Srebrne Kierpce”. Zespół występował też kilkakrotnie na Słowacji reprezentując tam gminę Szaflary.

Zespół prowadzą Anna Mrowca i Andrzej Strama. Pod okiem Jana Czesława Joniaka spora grupa dzieci uczy się także gry na instrumentach ludowych.