Ogrody gminy Szaflary po raz trzeci

Wójt Gminy Szaflary zaprasza wszystkich Mieszkańców gminy do wzięcia udziału w III edycji konkursu: “Ogrody Gminy Szaflary”

Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów będzie ich ogólna estetyka, kompozycje roślinne i dobór takich roślin, dzięki którym ogród ozdobiony jest przez cały okres wegetacji. Pod uwagę komisji będzie również brana pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.

Komisja konkursowa w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, natomiast w miesiącu wrześniu dokona ponownego ich przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej gminy Szaflary, a także na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie urzędu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej dostępnej na powyższej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary (sekretariat).

Poniższe karty zgłoszeniowe należy w terminie najpóźniej do dnia 26 maja 2017r. przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Szaflary.

Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych gminy Szaflary poprzez czynny udział w powyższym konkursie. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody.

 Karta zgłoszenia

Regulamin

Zasady konkursu