Zochylina

Członkowie zespołu to młodzież ucząca się i pracująca z Boru i okolic. „Zochylina” reprezentowała gminę Szaflary m.in. na dniach powiatu nowotarskiego w Krakowie podczas CEPELIADY oraz na Festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej. Zespół brał udział w Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie instruktor Ewa Gaculak zdobyła wyróżnienie jako „nojlepso toniecnica”. „Zochylina” bierze czynny udział w życiu kulturalnym swojej wsi poprzez np. oprawę mszy świętych czy wigilii oraz innych lokalnych imprez. Występowali w powiecie krakowskim, lubelskim, Pieninach i Gorcach.

Zespół prowadzą obecnie Aneta Bryja i Janusz Gaculak.