Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości

„Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości” to projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach oraz Narodowe Centrum Kultury. Głównym celem projektu jest włączenie społeczności lokalnej, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze, NGO i grupy nieformalne w planowanie i realizację inicjatyw lokalnych wynikających z ich potrzeb. Celem szczegółowym jest wykreowanie i pokazanie wśród uczestników spotkań liderów społecznościowych, którzy w przyszłości będą pełnić rolę inicjatorów kolejnych inicjatyw społecznych.

Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły, które chcielibyście zrealizować w naszej Gminie, zapraszamy do biura GCKPiT w Szaflarach, gdzie możecie wypełnić ankietę.

Informacje nt. realizacji działań w ramach projektu „Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości” będą umieszczane na naszej stronie internetowej oraz na profilu: https://www.facebook.com/gckpitwszaflarach/?fref=ts