Bezpłatne zajęcia Nordic Walking

UlotkaA5-avers

Wójt Gminy Szaflary serdecznie zaprasza na bezpłatne zajęcia Nordic Walking. Pierwsze zajęcia już 2-ego czerwca o godzinie 18:00 – grupa spotyka się na parkingu przy Urzędzie Gminy. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu na realizację zadań w Gminie Szaflary w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zajęcia będzie prowadził instruktor Nordic Walking Arkadiusz Marczyk.

Serdecznie zapraszamy.