Finałowe warsztaty z robotyki w Maruszynie Górnej

Uczniowie z ZSPiG w Maruszynie Dolnej  zakończyli swoje warsztaty w robotyki prowadzone przez Pana Konrada Kuźmińskiego, które odbywały się w ramach realizowanego przez GCKPiT projektu Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Finałem zajęć były 3 wspólnie zbudowane roboty.