Skrzypnianie z kolędą w Przemyślu

Koncert kolęd i pastorałek odbył się w kościele O.O. Franciszkanów w Przemyślu. Zorganizowany został ku pamięci zmarłego Władysława Bukowskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu, którego korzenie wywodzą się właśnie ze Skrzypnego i Maruszyny.

Inicjatorami wydarzenia byli m. in. syn Władysława Bukowskiego mieszkający w Przemyślu oraz kuzyn, Marek Wojdyła, który wraz z członkami zespołu towarzyszył mu także w ostatniej drodze, w listopadzie 2015.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Kościół był wypełniony po brzegi, a słuchacze nagrodzili muzyków gromkimi brawami prosząc o bis.

Organizatorzy zgodnie twierdzą iż wydarzenie będzie powtarzane co roku.