Strefa parkingowa – Majówka 2017

Informacja dla wszystkich, którzy wybierają się samochodem na naszą Majówkę!
Parkingi zlokalizowane będą na Rynku w Szaflarach, obok kościoła parafialnego (wikarówka), wzdłuż ulic Kościelnej i Pod Górą, obok budynku szkoły w Szaflarach, wzdłuż ulic Ogrodowej i Szkolnej, a jeśli dla kogoś zabraknie miejsca to i obok cmentarza w Szaflarach