Górskie Mistrzostwa Polski Masters w kolarstwie szosowym

Górskie Mistrzostwa Polski Masters w kolarstwie szosowym odbędą się na terenie gminy Szaflary już 2-ego września.

Program zawodów

01.09.2017r.
Godz.16:00 – 20:00– Zapisy w Biurze Zawodów i wydawanie numerów startowych dla wszystkich kategorii. Wyrabianie licencji Cyklosportu i Masters; konieczne zdjęcie, ubezpieczenie OC i uiszczenie opłaty zgodnie przepisami Pzkol za wyrobienie dokumentu.
Godzina 20.05 – Odprawa techniczna.

2.09.2017r.
W związku z zamknięciem odcinka startowego dla ruchu samochodowego od godziny 8.30 do 18.00 nie będzie możliwości dojazdu samochodem do biura zawodów. Jest to podyktowane bezpieczeństwem zawodników.

Najkrótsza droga do biura zawodów prowadzi od ul.Ludźmierskiej w Maruszynie ( koło Kościoła) ok. 300m ( prosimy o korzystanie z chodnika)
Godz. 7:00 – 8:15 – Zapisy i wydawanie numerów startowych TYLKO dla zawodników z kategorii M40a, M40b, M50a, M50b.
Godzina 8.15 – 11:00 przyjmowanie zgłoszeń dla kategorii M60a, M60b, M70a, M70b, M80, CK 20, K30, K40
Godzina 8.15 – 13.00 przyjmowanie zgłoszeń dla kategorii M30 i CM 20
Godz. 8.15 – odprawa techniczna dla kategorii M40a, M40b, M50a, M50b,
Godzina 8.45 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Masters
Godzina. 9.00 – start kategorii M40a (5 rund)
Godzina. 9.04 – start kategorii M40b (5 rund)

Godzina 9.07 – start kategorii M50a (4 rundy)
Godzina 9.10 – start kategorii M50b (4 rundy)
Godzina 11.05 odprawa techniczna dla kategorii M60a, M60b, M70a, M70b, M80, CK 20, K30, K40
Godzina 12.00 – start kategorii M60a, M60b, (3 rundy)
Godzina 12.05 – start kategorii K30, K40 i CK20 (3 rundy)
Godzina 12.07 – start kategorii M70a, M70b, M80 (2 rundy)
Godzina 13.05 – odprawa techniczna kategorii M30 i CM 20
Godzina 14.30 – Start kategorii M30 (6 rund)
Godzina 14.40 – Start kategorii CM 20 (6 rund)
Godzina 18.00 – dekoracja wszystkich kategorii