Jeżdżę z głową – ważna informacja!

Uprzejmie prosimy rodziców dzieci biorących udział w projekcie „Jeżdżę z głową” o punktualność przy odbiorze dzieci, zwłaszcza tych młodszych, z miejsca zbiórki po zajęciach na stoku.

Opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi tylko w trakcie przejazdu, a więc od momentu odebrania ich od rodziców przy szkole do oddania ich pod opiekę instruktorów, tam na miejscu pomagają im przebrać się w stroje narciarskie, następnie po zajęciach odbierają ich spod opieki instruktorów i przywożą na miejsce zbiórki. W związku z bardzo dużą ilością grup bus nie jest w stanie czekać, aż każdy spóźniony rodzić odbierze dziecko, w tym samym momencie kolejne grupy czekają na odbiór, bardzo często w innej miejscowości.

Prosimy o pojawienie się pod szkołą kilka minut wcześniej niż przewiduje to harmonogram.

Jednocześnie zapraszamy rodziców do towarzyszenia dzieciom podczas zajęć, w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przejazdu na stok busem razem z dziećmi.