III miejsce „Skrzypnianek” w Jabłonce

W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dniu 24 kwietnia odbył się IV Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.
Organizatorami konkursu byli: Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP oraz Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorośli członkowie chórów z powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego i nowosądeckiego. Celem Konkursu było przybliżenie tradycji walk o niepodległość Polski w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz pogłębianie wspólnotowego przeżywania takich wartości jak: wiara, patriotyzm, poświęcenie dla dobra wspólnego, odwaga ukazanie pracy, wysiłku i ofiar, jakie nasi Rodacy ponosili dla odzyskania niepodległości. Konkurs odbywał się w kategoriach: soliści, chóry, zespoły odpowiednio do wieku wykonawców.
„Skrzypnianki” (młodsza grupa) wraz z kapelą góralską w składzie: Jan Czesław Joniak, Joanna Cudzich, Janusz Kwak, Mateusz Mucha i Krystian Hreśka zaśpiewały dwie piosenki z konkursowego śpiewnika: „Przybyli ułani” oraz „Choćbyś Wojtek”.
W konkursie wystąpił również absolwent szkoły w Skrzypnem Stanisław Kwak – obecnie uczeń nowotarskiego liceum. Wraz ze swoją akompaniatorką zdobył wyróżnienie.
Opr. i fot.: Monika Peciak opiekun zespołu