KONKURS PLASTYCZNY „GMINA SZAFLARY BEZ SMOGU”

Gmina Szaflary organizuje konkurs, którego uczestnikami mogą być uczniowie klas II-VII, szkół podstawowych w Gminie Szaflary. Celem konkursu jest promowanie działań związanych z ograniczeniem powstawania niskiej emisji na terenie Gminy Szaflary. Zasady udziału w konkursie określa poniższy Regulamin.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

GMINA SZAFLARY BEZ SMOGU”

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Gmina Szaflary.

CELE KONKURSU:

 • Podniesienie świadomości ekologicznej

 • Zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych

 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza

 • Rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórcza interpretację zagadnienia

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z Gminy Szaflary w dwóch kategoriach:

 • Uczniowie klas II-III

 • Uczniowie klas IV-VII

TEMATYKA PRAC:

Uczeń przygotowuje pracę plastyczną, obrazującą, w jaki sposób on i jego rodzina włącza się działania ograniczające powstawanie smogu. Nagradzany jest oryginalny pomysł i kreatywność oraz prawidłowe zrozumienie tematu szkodliwości niskiej emisji.

ZASADY KONKURSU:

I etap szkolny.

Szkoła przystępująca do konkursu przeprowadzi etap szkolny w każdej z kategorii.

Prace plastyczne nagrodzone w kategorii klasy II-III oraz kategorii klasy IV-VII (po 3 z każdej kategorii) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Szaflary (do Sekretariatu) wraz z listą wszystkich uczestników konkursu szkolnego.

Prace należy dostarczyć w terminie 15.05.2018 r.

II etap gminny.

Spośród nagrodzonych prac zostaną wybrane prace i opublikowane w formie plakatu promującego działania ograniczające powstawanie niskiej emisji w Gminie Szaflary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na jej publikację.

 • Każdy uczeń może wykonać tylko 1 pracę. Format pracy max A3.

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką (plakat, rysunek, wydzieranka itp.), przy czym techniki mogą być ze sobą łączone.

 • Dla uczestników konkursu przewidziano upominki.

 

Opr: Anna Urbaniak