Harcerze z gminy Szaflary na Obchodach Święta Niepodległości

W Święto Niepodległości, zgromadziliśmy się w wielu miejscach by modlić się za Polskę, naszą Ojczyznę – niepodległą i wolną. Sięgamy pamięcią w przeszłość, wspominamy naszych przodków, którzy szli tą długą i jakże trudną drogą do pamiętnego 11 listopada 1918 roku.

Apel Młodych z Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej
Stajemy przy replice Krzyża z Giewontu. Ten krzyż jak mówił w 1997 roku święty Jan Paweł II „Ojcowie wasi ustawili na szczycie Giewontu. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk”.
Właśnie tam, nad polskie morze, nad Bałtyk udaliśmy się kilka dni temu na Wyprawę Pamięci, by stanąć z gdańskimi harcerzami i oddać hołd bohaterskim żołnierzom majora Sucharskiego na cyplu Westerplatte. Stanęliśmy nad grobami niewielkiego oddziału, który stanął ramię w ramię jak bracia i podjął nierówną heroiczną walkę, którą toczył ze szlachetnym uporem. Ten oddział, ta kompania stanęła do walki z tymi, którzy chcieli zniszczyć nasz dom, zetrzeć ten dom z mapy Europy i świata. Obrońcy Westerplatte bronili ojczyzny, swojego miejsca na ziemi. Bronili odważnie, bo wiedzieli, że to ma znaczenie. Westerplatte jest symbolem i oby pozostało symbolem i przesłaniem dla coraz to nowych pokoleń Polaków. Westerplatte jest lekcją odpowiedzialności, prawdy i odwagi. Jest lekcją szczególnie ważną dziś dla młodych ludzi, świętujących jubileusz niepodległej Polski.
Wraz z lekcją historii przywieźliśmy ziemię pobraną za wiedzą i zgodą oraz we współpracy Morskiego Oddziału Straży Granicznej i harcerzy z Bałtyckiego Hufca ZHP Gdańsk – Portowa z dwóch miejsc przy placówce Elektrownia oraz przy Wartowni nr IV i przywieźliśmy ją tu pod Giewont do Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej.
Od zawsze Polacy łączyli swoje siły, walcząc o naszą ojczyznę. Poświęcali swoje życie za naszą wolność, My też musimy odnaleźć w sobie patriotyzm. Zadajmy sobie pytanie: jak możemy być patriotami dziś? Kochajmy ojczyznę. Szanujmy tradycję! Nie zapominajmy o historii.
Ponieważ właśnie my tworzymy naród. To w nas tkwi siła, która jednoczy. Dzięki niej jesteśmy Polakami. Harcerskie ideały zaangażowania młodzieży do czynienia dobra poprzez wspieranie osobistego rozwoju, naukę samodzielności i odpowiedzialności a także braterstwa były i są niezwykle potrzebnym kapitałem. Na nim można było budować niepodległą Polskę. Na nim mogą wzorować się młodzi obywatele i uczyć się nowoczesnego patriotyzmu.
Dziś mamy czas pokoju i świętowania niepodległości. W tym czasie też potrzebujemy nie tylko zaangażowania, troski o otaczający nas świat, ale przede wszystkim zrozumienia służby Ojczyźnie.
Niech słowa świętego Jana Pawła II, że każdy ma swoje Westerplatte, o które musi walczyć, będą dla nas zawsze życiowym drogowskazem.
Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!”
Dziękuję Panu Rafałowi Szkaradzińskiemu- Wójtowi Gminy Szaflary za wsparcie finansowe realizowanego projektu „Niepodległa”, a instruktorom, harcerzom oraz zuchom za udział i zaangażowanie w obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Czuwaj!
Komendant Hufca Podhalańskiego ZHP
phm Radosław Fiedler

Fot.: M. Gil, P. Murzyn