Piórem z serca dla Niepodległej – wyniki konkursu

W ramach Gminnych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej zorganizowała Gminny Konkurs Poetycki „ Piórem z serca dla Niepodległej”.

Na konkurs wpłynęło po eliminacjach szkolnych do etapu Gminnego:
W kategorii:
I – klas I-III – 10 wierszy ,
II – klas IV-VI- – 14 wierszy ,
III -klasy VII, VIII, i III GIM.- 14 wierszy.

Komisja, w której skład wchodzili nauczyciele szkół Gminy Szaflary i i przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zdecydowała w tajnym głosowaniu o przydzieleniu następujących miejsc i wyróżnień:
Klasy I-III I miejsce:
„ Co to jest Niepodległość”
Autor: Krzysztof Łachut klasa 3b, SP w Szaflarach.
II miejsce:
„Polska”
Autor: Zuzanna Bukowska klasa I, SP w Maruszynie Górnej.
III miejsce:
„Dama”
Autor: Mikołaj Topór klasa 3, SP. Bańska Niżna,
Klasy IV-VI I miejsce:
„ Setna rocznica.”
Autor: Joanna Mucha klasa VI, SP w Maruszynie Dolnej.
II miejsce:
„Wolność”
Autor: Maksymilian Walkosz, klasa V, SP w Maruszynie Dolnej.
III miejsce:
„Moja Ojczyzna”
Autor: Martyna Gał klasa V, SP. Skrzypne.

Klasy VI I,VIII, III Gimn.
I miejsce:
„ Mamo, idę w świat”
Autor: Martyna Bukowska, klasa VIII, SP w Maruszynie Górnej.
II miejsce:
„Myśl o Ojczyźnie”
Autor: Alicja Żukowska, klasa III Gimn, SP w Bańskiej Wyżnej.
III miejsce:
„O Polsko”
Autor: Paweł Urbaś, klasa VIII, SP. Bańska Wyżna.
Wyróżnienia:
Anna Bartoszek, kl. III SP w Maruszynie Dolnej, „ Polsko miła i kochana”
Martyna Stanek, kl. I SP w Maruszynie Górnej,
Natalia Madziar, kl. VI SP w Bańskiej Wyżnej,
Patrycja Strama, kl. V SP w Szaflarach,
Katarzyna Maciasz, kl. III Gimn. SP w Skrzypnem.
Karolina Bartoszek, kl. VII SP w Maruszynie Górnej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za zaangażowanie oraz wkład pracy w przygotowanie uczniów do konkursu:
Bożenie Huzior, Irenie Topór, Katarzynie Kurandzie, Annie Sichelskiej, Urszuli Grochulskiej, Lucynie Leśniak-Mazur, Iwonie Zagól, Renacie Zagól, Joannie Żółtek-Babiarz, Jarosławowi Szlękowi, Marcie Bryniarskiej, Danucie Budzyk, Małgorzacie Kwatyrze, Renacie Jagodzie, Jolancie Kustrze, Dominice Sięce-Guzda.

Opr.: Tomasz Mazur