Działania niepodległościowe w szkołach Gminy Szaflary

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to ważne i piękne święto dla każdego z nas. W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia wszystkie szkoły w gminie Szaflary w tym roku kalendarzowym organizowały szereg działań upamiętniających 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Działania te miały na celu wprowadzić uczniów w świat wartości, ucząc jednocześnie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego, kształtować przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń, a także wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązania do historii i tradycji narodowych. Ponadto działania te pomogły rozwinąć zdolności twórcze, plastyczne i muzyczne uczniów, wzbogacić wiedzą historyczną, geograficzną i etnograficzną oraz wyposażyć w umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji, mediacji.

Uroczyste wręczenie nagród, w konkursach organizowanych przez szkoły na szczeblu gminnym, odbyło się na Sesji Rady Gminy, 29 listopada. Wszystkim uczniom i opiekunom biorącym udział w konkursie dziękujemy za zaangażowanie.
Uczniowie z Bańskiej Niżej mieli w tym dniu uroczystość szkolną, otrzymali więc nagrody w szkole, przekazała je osobiście Dyrektor GCKPiT w Szaflarach Iwona Gal.