Rozbrzmiała muzyka i poezja na Festiwalu Ekologicznym

W ramach ogłoszonego „Roku Ekologii w Gminie Szaflary” Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej zorganizowała Festiwal Ekologiczny. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Festiwal podzielono na część poetycką i muzyczno-wokalną. Utalentowanych uczestników, oceniało jury w składzie: Barłomiej Fatla, Aneta Zięba oraz ks. kleryk Wojciech Leśniak, która wysłuchała dziesięciu wierszy oraz sześciu tercetów wykonujących piosenki o tematyce ekologicznej.
Festiwal miał na celu nie tylko promowanie muzyki i budzenie pasji pośród dzieci i młodzieży, ale uczył też tego jak istotne w naszym życiu jest dbanie o środowisko i jak się do tego przyczyniamy na co dzień.
Organizatorami Festiwalu była Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, a salę do występów udostępniła Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszynie.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowanych było wiele osób. Pragniemy wszystkim podziękować, a zwłaszcza: Gminnemu Centrum Kultury za ufundowanie nagród i słodkiego poczęstunku, Radzie Rodziców SP w Maruszynie Górnej za posiłek i pomoc w organizacji przedsięwzięcia, Tomaszowi Mazurowi za pomoc organizacyjną i przygotowanie dekoracji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom wspaniałych występów dzięki którym mogliśmy podziwiać utalentowaną młodzież z naszych szkół.
Nagrodą dla laureatów jest dwudniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Kategoria poetycka:
Miejsce 1. Gabriela Gal – SP Szaflary, za wiersz „Ekowariatka”
Miejsce 2. Maksymilian Mrowca – SP Maruszyna Dolna, za wiersz „Ekologiczny świat”
Miejsce 3. Weronika Krauzowicz – SP Skrzypne, za wiersz „Matko Ziemio”
Kategoria wokalno – muzyczna:
Miejsce 1. – Utwór ” Co odkryje wiosna ?” w wykonaniu tercetu z SP w Bańskiej Niżnej w składzie: Radosław Topór, Marcel Bielecki, Maciej Zwijacz
Miejsce 2.- Utwór „Gmina na medal” w wykonaniu tercetu z SP w Skrzypnem  w składzie: Izabela Szeliga, Alicja Zapotoczna, Klaudia Hreśka
Miejsce 3. – Utwór „Piosenka ekologiczna” w wykonaniu tercetu z SP w Maruszynie Górnej w składzie: Sebastian Strama, Mikołaj Zubek, Tymoteusz Rzadkosz
Opr.: Konrad Kuźmiński

Pełna galeria zdjęć znajduje się na Facebooku GCKPiT.