Zochylina na Festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi”

Zespół Zochylina z Boru w dniu 28 kwietnia wziął udział w XI Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi”.

W Festiwalu brało udział wiele znakomitych zespołów z Polski. Dla niektórych członków zespołu był to bardzo udany debiut sceniczny. Zespół również w przyszłym roku planuje udział w Festiwalu.

Zdjęcia ze strony http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl