Nowy proboszcz parafii w Bańskiej Wyżnej

7 lipca 2019 r. podczas Mszy św. o 10:30 parafianie parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Bańskiej Wyżnej powitali księdza Rafała Piórkowskiego, obejmującego urząd proboszcza tutejszej parafii. Zastąpił Ks. Mirosława Mężyńskiego mianowanego proboszczem parafii Kwaczała.

Na uroczystość wprowadzenia przybył dziekan dekanatu ks. kan. Jan Dolasiński, który odczytał akt mianowania Ks. Rafała Piórkowskiego na proboszcza parafii i przekazał Ks. Proboszczowi klucze do kościoła. Po przemówieniu dziekana, nowego proboszcza powitali również przedstawiciele rady parafialnej i licznie zebrani parafianie.

Ksiądz Rafał Piórkowski przeszedł do parafii Bańska Wyżna z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrody, gdzie pełnił posługę wikariusza.