„Skrzypnianki” – laureatami XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie

16 listopada w auli św. Bernarda przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane, prawie 500 osób wzięło udział w przesłuchaniach w ramach XVII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Cały dzień jury i publiczność mogła usłyszeć pieśni chwalące piękną i niełatwą historię Polski, a wśród nich zespół wokalny „Skrzypnianki”.

Przegląd odbywał się pod patronatem prezydenta RP i metropolity krakowskiego, a organizowany był przez: Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Parafię MB Częstochowskiej oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka oraz przy wsparciu finansowym Rady Dzielnicy XVIII – Nowa Huta.
Wzięło w nich udział 66 wykonawców – chórów, zespołów i solistów.
Zespół „Skrzypnianki” został nagrodzony w kategorii: zespoły. Spośród 7 przygotowanych pieśni, został poproszony o zaprezentowanie: „Pieśni powstańców 1863 r.” oraz „Ej za Ojczyne miyłom i nasom ślebode”. Zespołowi towarzyszyła kapela góralska w składzie: Joanna Cudzich, Kamil Topór, Marian Stopka i Mateusz Mucha. Opiekunem zespołu jest Monika Peciak. Występ został przyjęty gromkimi brawami. „Skrzypnianki” zostały również poproszone o oprawę muzyczną Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz udział w Koncercie Laureatów 17 listopada (niestety zespół nie mógł w nim uczestniczyć z ważnych dla siebie powodów).
Warto wspomnieć, że „Skrzypnianki” już po raz kolejny są Laureatami tego Przeglądu, a w roku 2017, jako zdobywcy Grand Prix, reprezentowały Archidiecezję Krakowską na Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.
Gratulujemy!


Opr. i fot.: Monika Peciak