Wyróżnienie projektu Energetyczny oddech w konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii


Gmina Szaflary w 2020 roku była partnerem projektu ekologicznego Energetyczny Oddech, gdzie w formule zdalnej prowadzono zajęcia dydaktyczne dla uczniów z naszej gminy.

23 listopada 2021 w Katowicach podczas jubileuszowej gali XX-lecia ekolaurów Polskiej Izby Ekologii Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki zostało wyróżnione w kategorii Edukacja ekologiczna za projekt Energetyczny Oddech zrealizowany w 2020 roku w formule zdalnej dla blisko 4000 uczestników w ilości 500h dydaktycznych. Nagrodę z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu Ekolaury PIE Jerzego Swatonia oraz Sekretarza Kapituły Grzegorza Pasieki odebrał wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki dr inż. Jacek Pietrzyk.

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Krakowie oraz gmin: Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Mszana Dolna i Szaflary.

Więcej o nagrodzonym projekcie https://srgz.zielonki.pl/energetyczny-oddech