Oferta współpracy dla przedsiębiorców

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaprasza właścicieli obiektów noclegowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Szaflary do wspólnego promowania swoich obiektów na turystycznych targach wyjazdowych.

Planujemy odwiedzić targi:
Agrotravel w Kielcach w dniach 8-10.04.2016,
XIX Małopolską Giełdę Agroturystyczną w Krakowie w dniach 23-24.04.2016,
Targi Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w Chorzowie w dniach 13-15.05.2016,
a z zaangażowaniem przedsiębiorców z terenu Gminy Szaflary także i inne.

Materiały promocyjne, należy dostarczyć do nas na 7 dni przed datą wybranych targów.

Przedstawiciele GCKPiT nieodpłatnie zaprezentują ulotki i materiały promocyjne Państwa obiektów.
W przypadku zainteresowania szerszą oferta promocyjną prosimy o kontakt:
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
Tel. 18 27-547-23
gckpit@szaflary.pl