Kolejna edycja konkursu „Ogrody gminy Szaflary” za nami

Piękne kompozycje ogrodowe, barwne kwiaty i niecodzienne dodatki wkomponowane w całość… Poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji na „Najpiękniejszy Ogród Gminy Szaflary”.

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Budzyk – przewodnicząca Komisji – prac. MODR, Joanna Palka – przedstawicielka Rady Gminy Szaflary oraz Maciej Szostak – Dyrektor GCKPiT w Szaflarach, dokonała pierwszych oględzin już w czerwcu, drugie oględziny miały miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia. Oceniana była estetyka ogrodów, nakład pracy w jego utrzymaniu, zagospodarowanie zielenią oraz ogólne wrażenie.

W tym roku pierwsze miejsce w posesjach jednorodzinnych przyznano:

I miejsce: Halina Hadowska, Bańska Niżna, ul. Topory 12

II miejsce: Anna Budzyk, Szaflary, ul. Polna 9

III miejsce: Izabella Glapińska-Udziela, Zaskale, ul. Leśna 19

Posesje przyzagrodowe:

I miejsce: Aniela Król, Zaskale, ul. Kościelna 2

II miejsce: Marta Ścisłowicz, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 66

Wszystkim właścicielom ogrodów serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zdobytych miejsc.

Nagrody, jak w latach ubiegłych zostały ufundowane przez gminę Szaflary. Są to bony pieniężne o wartości: za I miejsce kwota 500,00 zł, za II miejsce kwota 300,00 zł, za III miejsce kwota 200,00 zł. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowej sesji rady gminy.

Dzięki zaangażowaniu naszej lokalnej społeczności zmienia się na lepsze wizerunek całej gminy dlatego już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu na najpiękniejszy ogród gminy Szaflary.

Opr. i fot: Natalia Romasz