Kolejna edycja Konkursu Ogrody Gminy Szaflary

Wójt Gminy Szaflary oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w V edycji konkursu “Ogrody Gminy Szaflary”

Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów będzie ich ogólna estetyka, kompozycje roślinne i dobór takich roślin, dzięki którym ogród ozdobiony jest przez cały okres wegetacji. Pod uwagę komisji będzie również brana pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.

Komisja konkursowa w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, natomiast w miesiącu sierpniu dokona ponownego ich przeglądu celem ostatecznego wyłonienia laureatów.

Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz przesłanie lub dostarczenie do biura GCKPiT Karty zgłoszeniowej w terminie do 10 maja 2019 r. Zgłoszenia przesłane po upływie tego terminu nie będą uwzględniane w Konkursie.

Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych Gminy Szaflary poprzez czynny udział w powyższym konkursie. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia