Dzień Seniora w gminie Szaflary

19 października 2019r. w Remizie OSP w Szaflarach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora.

W uroczystości udział wzięli uczestnicy projektu „Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Helena Gach, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach Iwona Gal, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Marcin Jagła, ksiądz proboszcz parafii Szaflary, dyrektorzy szkół z terenu gminy Szaflary.

Głównym punktem spotkania był występ chóru integracyjnego składającego się z seniorów i uczniów szkół podstawowych prowadzony przez Mirosława Witkowskiego, muzyka, który wraz z uczestnikami opracował kilkanaście utworów muzycznych m.in.: „Barka”, „Biały Miś”, „O mój Rozmarynie”, „Czerwone korale”, „Czarna Madonno”. Występ ten poprzedziły kilkutygodniowe warsztaty muzyczne i próby. Sam koncert obejmował wspólne śpiewanie piosenek przez seniorów i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy. Na scenie wokalnie udzielała się również posłanka Anna Paluch.

Po części artystycznej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szaflarach – gołąbki, pyszne bezy, domowe ciastka i wiele innych.

Główny cel został osiągnięty – integracja, międzypokoleniowe spotkanie, wspólny śpiew.

Na koniec wręczono seniorom „Niezbędnik Bezpiecznego Seniora” – broszurę zawierającą porady, sposoby spędzania czasu wolnego, dostępne ulgi.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: „Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary II” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Opr.: Sabina Pasternak